L’Institut es reserva el dret de canviar l’ordre del contingut des seminaris per tal d’adaptar-los a l’òptim funcionament del grup

 NIVELL BÀSIC

 Seminari Bàsic – 1 

Dates: 12, 13 i 14 de maig de 2023

Consultar agenda

 

Fonaments: El contacte i sensibilitat

Aquest primer seminari està orientat a reconèixer la salut inherent del sistema. S’introdueix el concepte del neutral de l’operador com una base per a  establir una relació terapèutica i un camp d’escolta segur durant una sessió. Es dessenvolupen habilitats perceptives i empàtiques.

CONTINGUTS

 • Història i evolució de la teràpia Biodinàmica Cranisacral
 • Principis biodinàmics
 • L’escolta, el contacto i la negociació
 • Presència i neutralitat
 • Establir un camp relacional segur
 • Fulcres naturals del terapèuta
 • Fonaments de regulació del Sistema Nervios Autònom: Recursos

 

 

Seminari Bàsic – 2

Dates:  9, 10 i 11 de decembre de 2022

 

 La neutralitat com a principi d’avaluació i relació terapèutica

Explorem habilitats pràctiques per a accedir als recursos tant del practicant com  del client, per a donar suport a la autorregulació del sistema nervios autònom. Dessenvolupant les capacitats necesàries per a percebre i reconèixer l’expresió de la Respiració Primària en el cos de los fluits.

Contingut:           

 • La presencia terapèutica  l’estat neutral del practicant
 • El despliegament natural de l’Alè de Vida: la matriu original de la salut
 • Habilitats perceptives i conciència sensorial: els asentaments
 • Principis d’anatomía i fisiología del sistema cranisacral
 • Teoría i pràctica de camps
 • Posicions generals de escolta de la salut
 • El canvi holístic: arribant a una sensació de neutralitat i totalitat

 

 

Seminari Bàsic – 3

Dates: 28 i 29 de gener de 2023

Diferents expressions de la salut i la seva  percepció sensorial

Ens familiaritzem amb la Línea Mitja com element organitzador del sistema desde el nostre ser embrió, feto, nen i adult, qual manifestació de la força creadora de la vida en acció.  Percepció del cos fluid i la seva  potència.

El cos fluid i el canvi holístic

Continguts:

 • Estructura i funció; inter-relacions entre l’esfera cranial i l’esfera pélvica.
 • Neurocrani i Sistema de Membranes de Tensió Recíproca
 • Neutralitat  com avaluació
 • Diferents expressions de la salut en el sistema unificat de teixits, fluids i potència
 • Motilitat i mobilitat
 • Embriologia morfològica i fenomenològica
 • Formació de la línea mitja i desenvolupament embriològic

 

Seminari Bàsic – 4

Dates: 25 i 26 de març de 2023

El núcli de suport – Relació entre la Línea Mitja i el tot

L’objetiu principal del seminario Ba-4 és la exploració de les diferents línees mitjes i la seva relleváncia en organitzar i mantenir la unitat i integritat

El model embriològic és bàsic per a la comprensió de les forces subjacents a la expresió de la vida en la seva estructura i funció

La visió biodinàmica  tracta al individu i no els símptomes i permet a l’organisme resoldre els  seus temes d’una manera holistica.

OBJECTIUS DE L’ENSENYAMENT

 • Avaluar  la qualitat del cos dels fluids i les seves  dinàmiques.
 • Saber cóm donar-nos suport en  els principis terapèutics
 • Desenvolupar l’habilitat de percebre les parts en el tot i el tot en les parts (contacte hologràfic)
 • Reconèixer els processos de Quietut

Contingut:           

 • Les diferents línies mitjanes: línea mitja quàntica, línea mitja primària, línea mitja fluida i línea mitja estructural
 • El fluid cerebroespinal
 • Forces biodinàmiques i forces biocinètiques
 • Fulcres naturals  fulcres d’inèrcia
 • El procés d’Estat d’Equilibri
 • El procés d’aumentació natural
 • Habilitats clíniques amb fluids i potència
 • Pla de tractament inherent, part 1

 

Bàsic – 5

Dates: 14 i 15 d’abril de 2023

La fàscia com expressió de la unitat.

Una exploració a través dels diferents diafragmes i la seva  relació amb el tub dural.

Conteningut:

 • La fàscia i  els diafragmes
 • El tub dural